Spoštovani, spletni naslov www.solum-eu.eu uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.
Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Zadnje novice

Karneval v Saurisu
Občina Sauris vabi na tradicionalni Karneval v Saurisu, ki bo 14.2.2015.
Predstavitev projekta Solum in degustacija domačih izdelkov in pridelkov
Vabljeni na predstavitev projekta Solum in degustacijo domačih izdelkov 18.10.2014 v Kranjsko Goro.

Nacionalni zaščitni znaki kmetijskih pridelkov oziroma živil in znaki kakovosti EU

OZNAČBA POREKLA

Nacionalni zaščitni znak »označba porekla« nosijo kmetijski pridelki in živila, ki izvirajo iz določene države, regije ali kraja. Na tem geografskem območju morajo potekati vsi postopki pridelave in predelave. Njihove lastnosti so posledica geografskega okolja ter njegovih naravnih in človeških dejavnikov. Zaščiteno je tudi ime pridelka in se ne sme uporabljati za noben drug izdelek. Gre za najvišjo raven zaščite.
Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Prav tako lahko pridobite pravico do uporabe evropskega zaščitnega znaka »zaščitena označba porekla« po registraciji kmetijskega pridelka oziroma živila pri Evropski komisiji. Vlogo za registracijo posreduje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Evropski komisiji.


GEOGRAFSKA OZNAČBA

Vsaj eden od postopkov pridelave, predelave ali priprave mora potekati znotraj določenega geografskega območja (npr. surovine lahko prihajajo izven območja). Kmetijski pridelek ali živilo ima posebno kakovost, sloves in lastnosti, ki so odraz značilnosti geografskega območja (podnebje, burja, tradicionalni način pridelave).
Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Prav tako lahko pridobite pravico do uporabe evropskega zaščitnega znaka »zaščitena geografska označba« po registraciji kmetijskega pridelka oziroma živila pri Evropski komisiji. Vlogo za registracijo posreduje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Evropski komisiji.


ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST

Kmetijski pridelki ali živila z zaščitnim znakom »zajamčena tradicionalna posebnost« so pridelani ali predelani iz tradicionalnih surovin ali imajo tradicionalno sestavo ali tradicionalno recepturo. Zavaruje se receptura ali način proizvodnje. Pri tej shemi kakovosti ni geografske omejitve, saj lahko kmetijske pridelke ali živila proizvaja vsakdo, ki se drži predpisane recepture, postopka in oblike ter pridobi ustrezni certifikat pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države.

Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Pravico do uporabe evropskega zaščitnega znaka »zajamčena tradicionalna posebnost« lahko pridobite po registraciji kmetijskega pridelka oziroma živila pri Evropski komisiji. Vlogo za registracijo posreduje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Evropski komisiji.


VIŠJA KAKOVOST

Kmetijski pridelki ali živila so po svojih specifičnih lastnostih boljši od drugih istovrstnih proizvodov. Specifične lastnosti se določajo glede na sestavo, senzorične, fizikalno-kemijske lastnosti ter način proizvodnje (pridelave ali predelave).
Zaščitni znak se podeljuje samo v Sloveniji, izdelki, ki ga nosijo pa morajo predstavljati slovensko posebnost. Za uporabo zaščitnega znaka je potrebno pridobiti ustrezni certifikat pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.


EKOLOŠKI KMETIJSKI PRIDELKI ALI ŽIVILA

Nacionalni zaščitni znak »ekološki« zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite na osnovi veljavnega certifikata pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Uradni znak Evropske unije za ekološka živila lahko uporablja vsak, ki izpolnjuje pogoje za ekološko pridelavo in predelavo, določene v Uredbi Sveta (ES) 834/2007 in Uredbi Komisije (ES) 889/2008 ter ima pridobljen certifikat ustreznega pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Potrošnikom daje znak zagotovilo o izvoru in kakovosti živil. Od julija 2010 je ta znak obvezen za vse predpakirane ekološke živilske izdelke znotraj Evropske unije, dovoljena pa je tudi prostovoljna raba znaka za nepredpakirana ekološka živila, ki so bila proizvedena znotraj EU.


BIODAR je kolektivna slovenska znamka za označevanje živil iz nadzorovane ekološke pridelave, ki so pridelana ali predelana v skladu z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo in standardi za ekološko kmetovanje Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije. Standardi zveze so strožji od predpisov za ekološko kmetijstvo. Znamka prav tako jamči, da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti preusmerjena v ekološko pridelavo.


BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Demeter je svetovna blagovna znamka za ekološke pridelke oziroma živila, ki so pridelana in predelana po biološko-dinamični metodi v skladu s smernicami DEMETER. Znamko DEMETER smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli, predpogoj pa je, da je bodoči uporabnik blagovne znamke DEMETER že najmanj 2 leti v ekološki kontroli. Za postopek certifikacije je potrebna vključitev v Zavod DEMETER Slovenija.


INTEGRIRANI KMETIJSKI PRIDELKI ALI ŽIVILA

Kmetijski pridelki ali živila so bili pridelani z uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred fitofarmacevtskimi, veterinarsko-farmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi.
Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.